okpapa-boitheia-sto-spiti

Βοήθεια στο Σπίτι

Ο σκοπός της λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών. Έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα, σε άτομα με αναπηρίες και σε μη επαρκώς εξυπηρετούμενα, που διαβιούν κυρίως μοναχικά και το εισόδημά τους είναι χαμηλό, με απώτερους στόχους την παραμονή τους στο οικείο, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους και την αποφυγή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού.

Προσωπικό Υλοποίησης του Προγράμματος

Στον Δήμο μας αυτή την στιγμή λειτουργούν 6 προγράμματα

 • Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων
 • Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας
 • Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Ανατολής 1
 • Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Ανατολής 2
 • Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Περάματος
 • Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου

Το κάθε πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελείται από τα παρακάτω στελέχη:

 • Έναν Κοινωνικό Επιστήμονα, ο οποίος/α είναι υπεύθυνος/η του συντονισμού του προγράμματος
 • Έναν νοσηλευτή ή νοσηλεύτρια
 • Έναν έως δύο οικογενειακούς βοηθούς

Η ομάδα των στελεχών του προγράμματος εφαρμόζει αρχές και μεθόδους της ομαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού. Στα πλαίσια αυτά μεταξύ άλλων, αφού έχουν προηγηθεί οι αναγκαίες αρχικές φάσεις των ενεργειών, ορίζεται σταθερή ημέρα και ώρα για τον μηνιαίο και εβδομαδιαίο προγραμματισμό και απολογισμό της ομάδας. Τα μέλη της ομάδας υποχρεούνται να τηρούν αρχείο με τα καθημερινά στατιστικά στοιχεία των υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν  σε εβδομαδιαίο δελτίο και θα τα παραδίδουν στον συντονιστή του προγράμματος για τις ανάγκες ενημέρωσης των αρμοδίων εποπτικών αρχών, σχετικά με την πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος. Τα τηρούμενα προσωπικά στοιχεία των εξυπηρετούμενων, φυλάσσονται σε ασφαλισμένο μέρος με ευθύνη του /της υπευθύνου Κοινωνικού Επιστήμονα του προγράμματος, είναι απόρρητα και αποκλειστική πρόσβαση έχουν μόνο τα στελέχη του προγράμματος που δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου (μέσω των αδειών τους άσκησης επαγγέλματος και των εισαγγελικών αρχών).

Αρχές του προγράμματος

Το πρόγραμμα διέπεται από τις αρχές που εμπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και στις ειδικές αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους και τα ΑΜΕΑ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων τους όπως στο:

 • Να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους
 • Να διαβιούν σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον
 • Να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και να αυξάνουν την αυτάρκειά τους
 • Να έχουν ίσες ευκαιρίες και κατοχυρωμένα δικαιώματα ώστε να μη γίνονται αποδέκτες προκαταλήψεων και αποκλεισμών
 • Να απολαμβάνουν υπηρεσιών και παροχών που να τους εξασφαλίζουν υγεία και επιβίωση
 • Να επιλέγουν, να διεκδικούν και να εξασφαλίζουν τους τρόπους και τα μέσα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους.

Οργάνωση και λειτουργία

Τα μέλη των μονάδων του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» τηρούν τα παρακάτω στοιχεία:

1. Ημερήσιο ημερολόγιο επισκέψεων, στο οποίο καταγράφονται οι επισκέψεις που γίνονται κάθε μέρα

2. Ατομική καρτέλα κάθε ενός ατόμου ξεχωριστά

3. Αναλυτική κατάσταση όλων των ατόμων που ήρθε σε επαφή η ομάδα.

 Η κάθε ομάδα επισκέπτεται όλες τις περιπτώσεις, σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση (ή σε μικρότερη ή μεγαλύτερη συχνότητα εάν απαιτείται) και αντιμετωπίζει τα περιστατικά με την ανάλογη επιμέλεια και φροντίδα. Καταρτίζεται ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα με βάση το οποίο γίνονται οι επισκέψεις σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα.

Οι Μονάδες προκειμένου να παρέχουν το μεγαλύτερο δυνατό και αξιόπιστο αποτέλεσμα, με μία σύγχρονη θεώρηση της Κοινωνικής Μέριμνας, συνεργάζονται και με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Στα πλαίσια αυτών των επαφών, πρέπει να δημιουργηθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας με τους παρακάτω φορείς και οργανισμούς:

Α) Ασφαλιστικά Ταμεία.

Β) Πρόνοια.

Γ) Νοσοκομεία και Κέντρα Ε.Σ.Υ της ευρύτερης περιοχής.

Δ)Αγροτικά Ιατρεία

Ε) Δήμος

ΣΤ) Εκκλησία

Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος συστήνεται τριμελής Επιτροπή Λειτουργίας – Διαχείρισης, η οποία αποτελείται από 3 Κοινωνικούς επιστήμονες.

Σκοπός της Επιτροπής είναι  η ανάγκη διαχείρισης προσωπικών δεδομένων των αιτούντων αλλά και της τήρησης αρχείου στο οποίο περιλαμβάνονται ευαίσθητα κοινωνικά δεδομένα τους. Είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι διατάξεις περί απορρήτου και ως εκ τούτου τα δεδομένα αυτά θα διαχειρίζονται οι Κοινωνικοί επιστήμονες των προγραμμάτων του       «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ο Κοινωνικός επιστήμονας  θα καταρτίζει την τελική ιεραρχική κατάσταση δικαιούχων που θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Λειτουργίας – Διαχείρισης.

Παροχές

Παρέχονται υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οικογενειακής Οικιακής Βοήθειας και ανάπτυξη κοινωνικών και λειτουργικών δεξιοτήτων για την κάλυψη βασικών αναγκών με δυνατότητα επέκτασης του είδους και του εύρους των υπηρεσιών αυτών. Δίδεται προτεραιότητα στη φροντίδα των ηλικιωμένων που διαβιούν μόνοι τους μόνιμα  και δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό και των ΑΜΕΑ που ζουν μόνα τους ή με την οικογένεια τους και αντιμετωπίζουν κινδύνους απομόνωσης, αποκλεισμού επιβίωσης, υπερβολικής επιβάρυνσης και κρίσης της οικογένειάς τους και κινδυνεύουν να κάνουν χρήση ιδρυματικής φροντίδας και να υποστούν επιδείνωση της ποιότητας ζωής τους.

Στους σκοπούς της δράσης για την κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ περιέχονται:

 • Η διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ κατά προτεραιότητα στην οικία και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους και την ενημέρωση των φορέων σχεδιασμού της κοινωνικής πολιτικής όπως και των άλλων ενδιαφερομένων οργανισμών
 • Η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση τους και την κοινωνική τους ευημερία.
 • Η προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και η προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης.
 • Η παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης.
 • Η εξασφάλιση της μέγιστης ανεξαρτησίας και αυτονομίας τους.
 • Η διευκόλυνση της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους.
 • Η μελέτη και προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στο εσωτερικό του σπιτιού, στον εξοπλισμό και στο περιβάλλοντα χώρο σύμφωνα με τους κανόνες εξασφάλισης της μέγιστης χρήσης και προσπέλασης τους.
 • Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας τους και των προσώπων που έχουν ευθύνη φροντίδας τους, χωρίς να υποκατασταθούν από τις υπηρεσίες του προσωπικού του προγράμματος αλλά αντιθέτως να ενισχυθούν η αλληλεγγύη και οι οικογενειακοί δεσμοί.
 • Η εκπαίδευση των μελών της οικογένειας για συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας τους.
 • Η ρύθμιση των νοσηλευτικών και υγειονομικών αναγκών τους που είναι εφικτό να καλύπτονται στο σπίτι.
 • Η διασύνδεση τους με τις υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες και δικαιώματα τους και ιδιαίτερα την συνεργασία τους και τον συντονισμό με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και κοινωνικής προστασίας της περιοχής και την συστηματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Η παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών κυρίως για υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας και πρόνοιας και η εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης.
 • Η ενίσχυση των φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων, όπως και συμπεριφορών κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το «Βοήθεια στο σπίτι» είναι δωρεάν.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες  σε κάθε ωφελούμενο του προγράμματος, θα καθορίζονται επίσης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Προϋποθέσεις Δικαιούχων

Κύρια κριτήρια ένταξης των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα είναι τα παρακάτω

 1. Εισόδημα
 2. Ηλικία
 3. Οικογενειακή κατάσταση
 4. Προβλήματα υγείας και αναπηρίες

Οικονομική Κατάσταση

Το εισοδηματικό κριτήριο να αποτελεί κριτήριο κατάταξης .

 Έτσι για τους πολίτες με χαμηλότερο εισόδημα να πριμοδοτείτε η ένταξή τους στο πρόγραμμα.
Ως εισοδηματικό κριτήριο να υπολογίζεται μόνο το πραγματικό εισόδημα (και όχι το τεκμαρτό πρώτης κατοικίας ή το τεκμήριο διαβίωσης ) και να εξαιρούνται όλες οι προνοιακές παροχές (αναπηρικά επιδόματα, οικογενειακά επιδόματα, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ΕΚΑΣ κ.α.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική Γραμματείας Πρόνοιας, ΟΓΑ, ΟΑΕΔ, Ασφαλιστικά Ταμεία) .

Το πραγματικό εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 8.000 ευρώ για ένα άτομο και το ποσό των 15.000 ευρώ για ζευγάρι.

Οικογενειακό Περιβάλλον

 Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των ωφελουμένων προτεραιότητα να έχουν

 • τα μοναχικά άτομα που στερούνται του οικογενειακού περιβάλλοντος τους
 • ηλικιωμένα άτομα που έχουν διαταραγμένες σχέσεις με το συγγενικό τους περιβάλλον
 • τα άτομα που το οικογενειακό τους περιβάλλον αδυνατούν οικονομικά  να ανταποκριθούν στη φροντίδα τους
 • Άτομα που δέχονται καθημερινή φροντίδα από φροντιστές που μένουν μέσα στην οικία τους και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να ενταχθούν στο πρόγραμμα(κυρίως πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα)

Όριο ηλικίας-κατάσταση υγείας

 • Το όριο ηλικίας ως κριτήριο επιλογής είναι τα 65 έτη
 • Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ατόμων που παρουσιάζουν σοβαρές παθήσεις ( καρκινοπαθείς, νεφρική ανεπάρκεια, καρδιακή ανεπάρκεια, νοητική ανεπάρκεια , κινητικά προβλήματα κ.α)
 • Λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο ένταξης ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω που πιστοποιείται με απόφαση ΚΕΠΑ ή Υγειονομικών Επιτροπών που καθορίζουν την δια βίου κατάσταση υγείας του ωφελούμενου. Το ποσοστό αναπηρίας 67%  να αποτελεί κριτήριο κατάταξης και όχι κριτήριο αποκλεισμού. Έτσι μέσω αυξημένης μοριοδότησης να εντάσσονται πολίτες με το υψηλότερο ποσοστό αναπηρίας

Σχετικά με την πρόσκαιρη ή μόνιμη εξάρτηση των ωφελουμένων προτείνεται να καθορίζεται η κατάσταση υγείας τους, λόγω της πρόσκαιρης ή χρόνιας ασθένειας με τις αποφάσεις των ΚΕΠΑ όπου καθορίζεται η ανάγκη ετέρου προσώπου, ή με τις αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών όπου καθορίζουν την δια βίου κατάσταση υγείας και την ανάγκη ετέρου προσώπου ή με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού.

Διαδικασία ένταξης και απαραίτητα δικαιολογητικά

Η ένταξη στα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου με την υπηρεσία είτε με επίσκεψη συγγενικού προσώπου, είτε φιλικού προσώπου στα γραφεία της εκάστοτε δομής.

Στη συνέχεια, ο Κοινωνικός Επιστήμονας επισκέπτεται τον ενδιαφερόμενο στην οικία του προκειμένου να καταγράψει τις ανάγκες που υπάρχουν & να αξιολογήσει τη δυνατότητα ένταξης του ατόμου στο πρόγραμμα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται εξατομικεύονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε περιστατικού. Γίνεται η συμπλήρωση της αίτησης ένταξης η οποία απευθύνεται στην υπηρεσία και συγκεντρώνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου υγείας
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχουν έτους
 5. Αν πρόκειται για ΑΜΕΑ υποβολή βεβαίωσης Υγειονομικής Επιτροπής
 6. Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
 7. Έκθεση κοινωνικής έρευνας από τον Κοινωνικό Επιστήμονα

Ο πλήρης φάκελος προσκομίζεται στην υπηρεσία όπου αξιολογείται από την τριμελή επιτροπή. Μετά την έγκριση από την επιτροπή ο υπεύθυνος κάθε δομής καθορίζει την συχνότητα των επισκέψεων και τις απαραίτητες υπηρεσίες που θα παρέχουν στον ωφελούμενο.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις δικαιούχων
 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους της δομής από την οποία εξυπηρετούνται.
 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τους ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία αλλιώς θα εξαιρούνται αμέσως από το πρόγραμμα.
 • Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνονται στον υπεύθυνο της δομής ή στην τριμελή επιτροπή.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για όλα τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» μπορείτε να απευθυνθείτε στην

Διεύθυνση:Αβέρωφ 6, 3ος Όροφος
Τηλ: 2651054401, Fax: 2651054402

ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Βοήθεια στο Σπίτι

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου για να εστιάσετε στο σημείο ενδιαφέροντος και τις ετικέτες «Χάρτης» και «Δορυφόρος» για να αλλάξετε τη μορφή παρουσίασης του χάρτη