Προσλήψεις | ΟΚΠΑΠΑ - Δήμου Ιωαννιτών

Select Page

Προσλήψεις

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιωαννιτών. Υποβολή αιτήσεων από 23/12/2021 εώς 03/01/2022

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών για της ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ιωαννιτών

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΠΡΑΞΗ: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών».

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2020 του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ιωαννιτών

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ιωαννιτών», με Κωδικό ΟΠΣ 5001531 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

Ανακοίνωση ΣΟΧ3/2020 του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ιωαννιτών

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, με θέμα Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών).

Προμήθεια και εγκατάσταση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»

Πρόσκληση για την κατάθεση προσφορών για την υπηρεσία συμβούλου υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών

Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται για την «υπηρεσία Συμβούλου υποστήριξης για την ωρίμανση και υλοποίηση της Πράξης: «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών , βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ.

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για παροχή Οδοντιάτρου για τις ανάγκες του Δημοτικού Οδοντιατρείου του Ν.Π.Δ.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών

Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται για την «παροχή Οδοντιάτρου για τις ανάγκες του Δημοτικού Οδοντιατρείου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Ιωαννιτών»

Loading

Media

Follow Us

Social Media

Νοιάζομαι
Σύνδεση
Συνδεθείτε, ή κάντε αίτηση εγγραφής στις Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

programma
Αφίσα Δημοσιότητα
Πρόγραμμα για την προσχολική εκπαίδευση και δημιουργική απασχόληση 2022 - 2023.