Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., στο οποίο θα μετεγκατασταθεί το Υπνωτήριο Αστέγων του Δήμου Ιωαννιτών και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή μέχρι και την 26/4/2021.

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Δείτε το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ