Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς Ιατρού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

Δείτε την πρόσκληση εδώ