Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυανικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους στο Δήμο Ιωαννιτών και του Υπνωτηρίου Αστέγων Δήμου Ιωαννιτών για το έτος 2022.

Δείτε την απόφαση εδώ