Τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την «παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών».

Η υπηρεσία, ο οικονομικός προϋπολογισμός και τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας βάση του Ν. 3850/2010 αναλύονται στην επισυναπτόμενη μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πρόσκλησης και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να την λάβουν υπόψιν τους.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ

Δείτε την τεχνική περιγραφή εδώ