Τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για τι δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών. Η προμήθεια και ο οικονομικός προϋπολογισμός αναλύονται στην επισυναπτόμενη μελέτη.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ

Δείτε την τεχνική περιγραφή εδώ