Τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για  «εργασίες διαρρύθμισης χώρων» για τον 10ο  Παιδικό Σταθμό Περάματος του  Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών.

 

Δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ

Δείτε την τεχνική περιγραφή εδώ