Η 8η Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών. Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στις γυναίκες, αλλά και ημέρα υπενθύμισης και απόδοσης τιμής στον αγώνα τους για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενίσχυση της θέσης τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αποτελεί τιμή στην προσωπικότητά της και στους πολλαπλούς ρόλους της, ως μάνας, συζύγου, εργαζόμενης, ενεργού μέλους της κοινωνίας .

Η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας το 1977 από τον ΟΗΕ. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν συμβεί πολλές κατακτήσεις δικαιωμάτων και επιτεύγματα στον τομέα της ισότητας των φύλων τα οποία είναι αξιοσημείωτα.

Παρόλα αυτά όμως η σύγχρονη γυναίκα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει οξέα προβλήματα, όπως η ραγδαία αύξηση της ανεργίας των γυναικών, η μείωση των μισθών και των κοινωνικών παροχών και των δομών του κοινωνικού κράτους για την εργαζόμενη και τη μητέρα, η απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων αλλά και η βία κατά των γυναικών, σωματική και ψυχολογική.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, μας υποδεικνύει ότι πρέπει να αναλάβουμε περισσότερες πρωτοβουλίες και να αγωνιστούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο για την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών, που αφενός θα εξαλείψουν κάθε είδους διάκρισης και ανισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα και αφετέρου θα εγγυηθούν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις αλλά κυρίως τα δικαιώματα.

Η ισότητα πρέπει να είναι αβίαστη καθημερινή στάση ζωής.