Γενικά Άρθρα | ΟΚΠΑΠΑ - Δήμου Ιωαννιτών

Select Page

Γενικά Άρθρα

Δελτίο Τύπου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.: «Λειτουργία Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ιωαννιτών για το διάστημα από 6 έως και 10 Ιουλίου»

Σας ενημερώνουμε ότι την εβδομάδα από 6 Ιουλίου έως και 10 Ιουλίου οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί…

Read More

Δελτίο Τύπου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.: Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης για τις εγγραφές στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών για το σχολικό έτος 2020– 2021

Δελτίο Τύπου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.: Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης για τις εγγραφές στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών για το σχολικό έτος 2020– 2021

Read More

Δελτίο Τύπου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. :«Ενημέρωση για τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών από 29 Ιουνίου έως και 3 Ιουλίου»

 Σας ενημερώνουμε ότι την εβδομάδα από 29 Ιουνίου έως και 3 Ιουλίου οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν ως εξής:

Read More

Προμήθεια και εγκατάσταση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»

Read More
Loading

Media

Follow Us

Social Media

Νοιάζομαι
Σύνδεση
Συνδεθείτε, ή κάντε αίτηση εγγραφής στις Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.