happy-kids

Παιδική Προστασία & Προσχολική Αγωγή

Δομή της Διεύθυνσης Παιδικής Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής

 • Διευθυντής.
 • Γραφείο διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης.
 • Τμήματα παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
 • Γραφείο στήριξης οικογένειας και παιδιού.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Παιδικής Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής

Είναι αρμόδια για την εύρυθμη, αποτελεσματική και ποιοτική λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Νομικού Προσώπου του Δήμου Ιωαννιτών.

Προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει την αποτελεσματική λειτουργία όλων των τμημάτων, γραφείων και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία τους, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό και τις κείμενες διατάξεις.

 1. Είναι αρμόδια για την αποτελεσματική λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιωαννιτών. Επίσης, για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας, και για την οικογένεια.
 2. Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το παιδαγωγικό έργο των τμημάτων, γραφείων και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του υπουργείου παιδείας και σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.
 3. Συγκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τους προϊσταμένους των τμημάτων για συζήτηση και ενημέρωση σε γενικότερα θέματα που απασχολούν τα τμήματα και για προγραμματισμό νέων δραστηριοτήτων.
 4. Συνεργάζεται αρμονικά με τις άλλες διευθύνσεις και τα τμήματα του Νομικού Προσώπου.
 5. Επιμελείται σε συνεργασία με τα τμήματα και τα γραφεία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, την εφαρμογή των σύγχρονων κατευθύνσεων της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας για την προσχολική αγωγή.
 6. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία, το προσωπικό, τους γονείς και την υλικοτεχνική υποδομή των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
 7. Είναι αρμόδια για την αλληλογραφία με δημόσιες υπηρεσίες, φορείς και δημότες για θέματα που αφορούν τα τμήματα και τα γραφεία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
 8. Είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, προγραμματίζει και εγκρίνει τις άδειες αυτού ώστε να μη δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στον σταθμό.
 9. Εγκρίνει και υπογράφει: α) τα αιτήματα των προϊσταμένων που αφορούν ανάγκες των τμημάτων και γραφείων τους, β) τα αιτήματα των υπαλλήλων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών για τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών (κανονικές, γονικές, φοιτητικές κ.λ.π.)
 10. Συμμετέχει στην επιτροπή μίσθωσης νέων κτιρίων που πρόκειται να στεγάσουν καινούργιους σταθμούς και συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού του Νομικού Προσώπου, ώστε το κτήριο να είναι κατάλληλο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 11. Επιβλέπει την τήρηση όλων των απαραιτήτων βιβλίων.
 12. Αξιολογεί τις υπηρεσιακές εκθέσεις όλου του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της.
 13. Φροντίζει για την συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση του στελεχιακού δυναμικού του με την συμμετοχή των υπαλλήλων σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.ά., τη διοργάνωση εσωτερικών ενημερωτικών συσκέψεων, καθώς και την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 14. Συμμετέχει στην ειδική επιτροπή επιλογής των εγγραφόμενων βρεφών και νηπίων που συγκροτεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
 15. Διαχειρίζεται τις αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων προκειμένου να αποσταλούν στην ειδική επιτροπή επιλογής και στην συνέχεια μετά την πρόταση της επιτροπής να αποσταλούν στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου για τις οριστικές εγγραφές και επανεγγραφές. Εφαρμόζει τις αποφάσεις κατάταξης των παιδιών στα διάφορα τμήματα προσχολικής αγωγής ή διαγραφής αυτών και τηρεί τα σχετικά αρχεία.
 16. Συντονίζει την παροχή ιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
 17. Προωθεί και εισηγείται αφού ιεραρχήσει τα αιτήματα των τμημάτων, γραφείων και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου για επισκευές – συντηρήσεις των κτιρίων και των εγκαταστάσεών τους, για προμήθειες παιδαγωγικού και λοιπού υλικού και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την υλικοτεχνική τους υποδομή και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
 18. Τηρεί αρχείο για κάθε τμήμα/γραφείο που υπάγεται στην δικαιοδοσία της. Στο αρχείο καταχωρούνται πληροφορίες για την κτιριακή υποδομή και τον εξοπλισμό κάθε τμήματος /γραφείου παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, τη δυναμικότητα και τις αίθουσες – τάξεις του, το παιδαγωγικό και λοιπό προσωπικό, τις δραστηριότητες που αναπτύσσει και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη από τη Διεύθυνση.
 19. Συντάσσει διαιτολόγιο σε συνεργασία με διαιτολόγο- διατροφολόγο και το εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου.
 20. Προωθεί και εισηγείται τα αιτήματα των γονέων, στον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου για μετακίνηση παιδιών από ένα τμήμα σε άλλο, αν υφίστανται οι σχετικές προϋποθέσεις.
 21. Παρακολουθεί τις οικονομικές εισφορές των γονέων κάθε μήνα σε συνεργασία με το τμήμα εσόδων του Νομικού Προσώπου, προκειμένου να γίνεται η εξόφληση τους κανονικά.
 22. Δέχεται τις αιτήσεις μείωσης ή απαλλαγής των οικονομικών συμμετοχών, εισηγείται στον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου σχετικά και ενημερώνει τους γονείς για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
 23. Εκδίδει βεβαιώσεις φιλοξενίας παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Νομικού Προσώπου.
 24. Είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση των φοιτητών που αιτούνται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.