treeman

Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη

Δομή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

 • Διευθυντής
 • Γραφείο διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης
 • Τμήμα υποστήριξης τρίτης ηλικίας. ( Κ.Α.Π.Η. – Κ.Η.Φ.Η.)
 • Τμήμα προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι
 • Τμήμα υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Τμήμα υποστήριξης ατόμων με αναπηρία.
 • Γραφείο 1ου ΚΔΑΠ μεΑ
 • Γραφείο 2ου ΚΔΑΠ μεΑ
 • Γραφείο στήριξης ατόμων με αναπηρία

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Είναι αρμόδια:

 • Για την αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου, των Κέντρων  Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η), του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι  καθώς και για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας.
 • Για την αποτελεσματική εφαρμογή γενικών προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας για όλους τους κατοίκους του Δήμου καθώς και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
 • Προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει την αποτελεσματική λειτουργία όλων των τμημάτων, γραφείων και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία τους, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό και τις κείμενες διατάξεις.
 • Είναι αρμόδια, για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για άτομα τρίτης ηλικίας. και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
 • Συγκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τους προϊσταμένους των τμημάτων για συζήτηση και ενημέρωση σε γενικότερα θέματα που απασχολούν τα τμήματα και για προγραμματισμό νέων δραστηριοτήτων.
 • Συνεργάζεται αρμονικά με τις άλλες διευθύνσεις και τα τμήματα του Νομικού Προσώπου , για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της, για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων τους.
 • Εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία, το προσωπικό, τους ωφελούμενους και την υλικοτεχνική υποδομή της διεύθυνσης της.
 • Είναι αρμόδια για την αλληλογραφία με δημόσιες υπηρεσίες, φορείς και δημότες για θέματα που αφορούν την διεύθυνση της.
 • Είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ωραρίου της διεύθυνσή της, προγραμματίζει και εγκρίνει τις άδειες του προσωπικού  ώστε να μη δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα.
 • Εγκρίνει και υπογράφει τα αιτήματα των προϊσταμένων που αφορούν ανάγκες των τμημάτων και γραφείων τους.
 • Συμμετέχει στην επιτροπή μίσθωσης νέων κτιρίων που πρόκειται να στεγάσουν νέες δομές και συνεργάζεται στενά με τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και την Διεύθυνση Διοικητικού – Oικονομικού, ώστε το κτήριο να είναι κατάλληλο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Επιβλέπει την τήρηση όλων των απαραιτήτων βιβλίων.
 • Αξιολογεί τις υπηρεσιακές εκθέσεις όλου του προσωπικού, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της.
 • Φροντίζει για την συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση του στελεχιακού δυναμικού της με την συμμετοχή των υπαλλήλων σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.ά., την διοργάνωση εσωτερικών ενημερωτικών συσκέψεων, καθώς και την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 • Συντονίζει την παροχή ιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους ωφελούμενους των δομών.
 • Προωθεί και εισηγείται αφού ιεραρχήσει τα αιτήματα των τμημάτων, γραφείων και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου για επισκευές – συντηρήσεις των κτιρίων και των εγκαταστάσεών τους, για προμήθειες λοιπού υλικού και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την υλικοτεχνική τους υποδομή και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
 • Τηρεί αρχείο για κάθε τμήμα/γραφείο που υπάγεται στην δικαιοδοσία της. Στο αρχείο καταχωρούνται πληροφορίες για την κτιριακή υποδομή και τον εξοπλισμό κάθε τμήματος, του προσωπικου , τις δραστηριότητες που αναπτύσσει και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη από τη Διεύθυνση.
 • Προωθεί και εισηγείται τα αιτήματα των ωφελούμενων, στον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου ..
 • Παρακολουθεί τις οικονομικές εισφορές των ωφελούμενων κάθε μήνα σε συνεργασία με το τμήμα εσόδων του Νομικό Πρόσωπο, προκειμένου να γίνεται η εξόφληση τους κανονικά.
 • Είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση των φοιτητών που αιτούνται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην Διεύθυνσή  της, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.