Ιωάννινα: 3/12/2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

          Η 3η Δεκεμβρίου θεσμοθετήθηκε από τον ΟΗΕ το 1922 ως η Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρίες. Η μέρα αυτή θεσπίστηκε με σκοπό την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα του δικαιώματος να ζουν με αξιοπρέπεια.

          Ο όρος αναπηρία χρησιμοποιείται συχνά και αναφέρεται στην ατομική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βλάβης, αισθητικής εξασθένισης, της νοητικής βλάβης, της διανοητικής εξασθένισης, της ψυχικής ασθένειας διαφόρων τύπων χρόνιων παθήσεων.

          Τα άτομα με αναπηρία, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην καθημερινή τους ζωή, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να βιώνουν την περιθωριοποίηση, τη στέρηση της συμμετοχής στα κοινωνικά, δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία θα πρέπει να είναι κοινά σε όλους.

          Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε έμπρακτα τα άτομα με αναπηρία με λήψη μέτρων και εισαγωγή πολιτικών που να δημιουργούν συνθήκες πλήρους ένταξης των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Μέτρα τα οποία θα προωθούν την προσβασιμότητα και την κατάργηση εμποδίων καθώς επίσης και την δημιουργία ολοκληρωμένου και εξειδικευμένου πλαισίου κοινωνικής και οικονομικής στήριξης για τα άτομα αυτά.

          Από την μεριά του ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας ενός ΚΔΑΠ για παιδιά με αναπηρία όπου θα στοχεύει στην δημιουργική απασχόληση, στην κοινωνική ένταξή τους, στην στήριξη των οικογενειών τους καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ίδιων αλλά και των οικογενειών τους.

          Ο δείκτης πολιτισμού μια δημοκρατικής κοινωνίας αποτυπώνεται στην ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. Ο σεβασμός της ατομικής και ομαδικής ιδιαιτερότητας πρέπει να επιδιώκεται από όλους.

Εκ του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.