Ιωάννινα:17/05/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας παράρτημα Ρομά του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, πραγματοποίησαν συνάντηση με την  κα Παρασκευή Τσόγκου, προϊσταμένη της  Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) και την εργασιακή σύμβουλο κα Εύη Σκανδάλη.

Στη συνάντηση αναφέρθηκαν οι σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ρομά όσον αφορά τη συμπερίληψη τους στην τοπική αγορά εργασίας  καθώς και στους πιθανούς τρόπους συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Δ.ΥΠ.Α για την άρση της εργασιακής απομόνωσης τους.  Παράλληλα το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας Παράρτημα  Ρομά ενημερώθηκε εκτενέστερα για τις πολιτικές απασχόλησης  και κατάρτισης.

Στόχος του Δήμου Ιωαννιτών είναι η με κάθε τρόπο και με συνεργασίες προσπάθεια για την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας αλλά και για  την  άρση του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν οι  κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Εκ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.