Ιωάννινα:   26/06/2020

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 «Ενημέρωση για τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών από 29 Ιουνίου έως και 3 Ιουλίου»

Σας ενημερώνουμε ότι την εβδομάδα από 29 Ιουνίου έως και 3 Ιουλίου οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν ως εξής:

 

2ος Παιδικός Σταθμός Καθημερινή προσέλευση των νηπίων
3ος Παιδικός Σταθμός Εκ περιτροπής προσέλευση των νηπίων
4ος Παιδικός Σταθμός Εκ περιτροπής προσέλευση των νηπίων
7ος Παιδικός Σταθμός Καθημερινή προσέλευση των νηπίων
Παιδικός Σταθμός Δροσοχωρίου Καθημερινή προσέλευση των νηπίων
Παιδικός Σταθμός Λογγάδων Καθημερινή προσέλευση των νηπίων
Παιδικός Σταθμός Σταυρακίου Καθημερινή προσέλευση των νηπίων
Παιδικός Σταθμός Αμπελιάς Καθημερινή προσέλευση των νηπίων
Παιδικός Σταθμός Αμφιθέας Καθημερινή προσέλευση των νηπίων
1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Καθημερινή προσέλευση βρεφών και νηπίων
2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Καθημερινή προσέλευση βρεφών και νηπίων
3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Καθημερινή προσέλευση βρεφών και νηπίων
4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός
 • Καθημερινή προσέλευση βρεφών
 • Εκ περιτροπής προσέλευση νηπίων
5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Κιάφας
 • Καθημερινή προσέλευση βρεφών
 • Εκ περιτροπής προσέλευση νηπίων
6ος Βρεφονηπιακός Σταθμός
 • Καθημερινή προσέλευση βρεφών
 • Εκ περιτροπής προσέλευση νηπίων
7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Κουτσελιού Καθημερινή προσέλευση βρεφών και νηπίων
8ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Σεισμοπλήκτων
 • Καθημερινή προσέλευση βρεφών
 • Εκ περιτροπής προσέλευση νηπίων
9ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανατολής Καθημερινή προσέλευση βρεφών και νηπίων
10ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Περάματος Καθημερινή προσέλευση βρεφών και νηπίων
11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός
 • Καθημερινή προσέλευση βρεφών
 • Εκ περιτροπής προσέλευση νηπίων
12ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Βοτανικού
 • Καθημερινή προσέλευση βρεφών
 • Εκ περιτροπής προσέλευση νηπίων
13ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Κατσικάς Εκ περιτροπής προσέλευση βρεφών και νηπίων

 

Εκ του  Ν.Π.Δ.Δ.  Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.