Ιωάννινα: 10/02/2020

          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» και τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360ο, εκτιμώντας τη σπουδαιότητα της ενεργούς γήρανσης, συνεργάζεται για ακόμη μια φορά και διοργανώνουν δωρεάν μαθήματα εκμάθησης βασικών στοιχείων πληροφορικής και πλοήγησης στο Διαδίκτυο (απλή αναζήτηση πληροφοριών στο internet, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, skype) για τα άτομα της Τρίτης ηλικίας.

Η δράση αυτή έχει ως στόχο να αναπτύξουν τα μέλη των ΚΑΠΗ τις κατάλληλες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες, ώστε να «γηράσκουν ενεργώς», δηλαδή να παραμένουν ενεργοί τόσο στην προσωπική, οικογενειακή, ενδεχομένως επαγγελματική όσο και στην κοινωνική τους ζωή.

Η παράδοση των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360ο , Κωλέττη & Καπλάνη 5 (δίπλα στο Δημαρχείο).

 

           Εκ του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.