Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ3/2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, για τις ανάγκες του 1ου ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Ιωαννιτών.

Δείτε την Ονομαστική Κατάσταση ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών  εδώ

Δείτε την Κατάσταση Απορριπτέων ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών  εδώ

Δείτε τον Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών  εδώ

Δείτε τον Πίνακα Διοριστέων ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών  εδώ

Δείτε την Ονομαστική Κατάσταση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  εδώ

Δείτε την Κατάσταση Απορριπτέων ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  εδώ

Δείτε τον Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  εδώ

Δείτε την Κατάσταση Διοριστέων ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  εδώ

Δείτε την Ονομαστική Κατάσταση ΤΕ Φυσικοθεραπευτών  εδώ

Δείτε την Κατάσταση Απορριπτέων ΤΕ Φυσικοθεραπευτών  εδώ

Δείτε τον Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας ΤΕ Φυσικοθεραπευτών  εδώ

Δείτε τον Πίνακα Διοριστέων ΤΕ Φυσικοθεραπευτών  εδώ

Δείτε την Ονομαστική Κατάσταση ΔΕ Οδηγών  εδώ

Δείτε την Κατάσταση Απορριπτέων ΔΕ Οδηγών  εδώ

Δείτε τον Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας ΔΕ Οδηγών  εδώ

Δείτε την Κατάσταση Διοριστέων ΔΕ Οδηγών  εδώ