Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών

Δείτε την Ονομαστική Κατάσταση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων  εδώ

Δείτε την Κατάσταση Απορριπτέων ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων  εδώ

Δείτε τον Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων  εδώ

Δείτε τον Πίνακα Διοριστέων ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων  εδώ

Δείτε την Ονομαστική Κατάσταση ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων  εδώ

Δείτε την Κατάσταση Απορριπτέων ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων  εδώ

Δείτε τον Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων  εδώ

Δείτε τον Πίνακα Διοριστέων ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων  εδώ

Δείτε την Ονομαστική Κατάσταση ΔΕ Μαγείρων  εδώ

Δείτε την Κατάσταση Απορριπτέων ΔΕ Μαγείρων  εδώ

Δείτε τον Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας ΔΕ Μαγείρων  εδώ

Δείτε τον Πίνακα Διοριστέων ΔΕ Μαγείρων  εδώ

Δείτε την Ονομαστική Κατάσταση ΥΕ Γενικών Καθηκόντων  εδώ

Δείτε την Κατάσταση Απορριπτέων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων  εδώ

Δείτε τον Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων  εδώ

Δείτε τον Πίνακα Διοριστέων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων  εδώ

Δείτε την Ονομαστική Κατάσταση ΠΕ Παιδιάτρων  εδώ