Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ5/2018 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Πατήστε επάνω σους κωδικούς για να ανοιξετε το σχετικό αρχείο.

ANAKOINΩΣΗ ΣΟΧ ΘΕΣΗΣ: 501

501 6ΝΤ4ΟΚΠΕ-9ΜΨ ΣΟΧ 5.2018
501 Ψ0Χ0ΟΚΠΕ-ΒΦ6 Κατάσταση Διοριστέων ΠΕ Γυμναστών ΣΟΧ 5 2018
501 ΨΕΝ1ΟΚΠΕ-ΚΣΝ Ονομαστική Κατάσταση ΣΟΧ 5 2018
501 ΨΞΚΒΟΚΠΕ-5ΦΘ Πίνακας Απορριπτέων ΣΟΧ 5 2018

ANAKOINΩΣΗ ΣΟΧ ΘΕΣΗΣ: 502

502-6ΛΔΕΟΚΠΕ-948 Κατάσταση Διοριστέων ΠΕ Γυμναστών ΣΟΧ 5 2018
502-61ΙΨΟΚΠΕ-1ΦΓ ΣΟΧ 5 2018
502-ΟΚ47ΚΠΕ-ΤΟ5 Ονομαστική Κατάσταση ΣΟΧ 5 2018
502-ΨΕΧ1ΟΚΠΕ-Ο2Ψ Πίνακας Απορριπτέων ΣΟΧ 5 2018

ANAKOINΩΣΗ ΣΟΧ ΘΕΣΗΣ: 503

503-6ΦΑΨΟΚΠΕ ΕΟΠ Κάτασταση Διοριστέων ΔΕ Μουσικών ΣΟΧ 5 2018
503-7ΧΦΙΟΚΠΕ-09Α ΣΟΧ 5 2018
503-68ΠΝΟΚΠΕ-ΥΕ1 Πίνακας Απορριπτέων ΣΟΧ 5 2018
503-Ο7ΣΑΟΚΠΕ-9ΥΔ Ονομαστική Κατάσταση ΣΟΧ 5 2018

ANAKOINΩΣΗ ΣΟΧ ΘΕΣΗΣ: 504

504-Ψ1ΚΠΟΚΠΕ-4ΕΧ Ονομαστική Κατάσταση ΣΟΧ 5 2018
504-Ψ4Η1ΟΚΠΕ ΠΟΕ ΣΟΧ 5 2018
504-Ψ6Γ1ΟΚΠΕ-Ο5Θ Κατάσταση Διοριστέων ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιακών ΣΟΧ 5 2018
504-Ψ6ΜΟΟΚΠΕ-ΦΘΝ Πίνακας Απορριπτέων ΣΟΧ 5 2018

ANAKOINΩΣΗ ΣΟΧ ΘΕΣΗΣ: 505

505-7ΖΑΒΟΚΠΕ-ΣΦΝ Κατάσταση Διοριστέων ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό ΣΟΧ 5 2018
505-Ο309ΚΠΕ-ΙΔΜ Πίνακας Απορριπτέων ΣΟΧ 5 2018
505-ΟΖΦΓΟΚΠΕ-ΟΑΤ ΣΟΧ 5 2018
505-ΨΣΘΦ7ΟΚΠΕ-8ΛΥ Ονομαστική Κατάσταση ΣΟΧ 5 2018