Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2020 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Πατήστε επάνω σους κωδικούς για να ανοιξετε το σχετικό αρχείο.

6ΦΖΣΟΚΠΕ-7ΙΩ 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΟΧ 1-2020
9ΒΝ8ΟΚΠΕ-Ξ9Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΧΙΚΑ
Ω2ΩΙΟΚΠΕ-ΗΑ9 Ονομαστική Κατάσταση ΣΟΧ 1 2020 Δ.Ε ΑΡΧΙΚΑ
6426ΟΚΠΕ-ΔΣΙ Ονομαστική Κατάσταση ΣΟΧ 1 2020 TE ΑΡΧΙΚΑ
ΨΞ0ΧΟΚΠΕ-ΦΔΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚ

ANAKOINΩΣΗ ΣΟΧ ΘΕΣΗΣ: 101

ΩΞΠ1ΟΚΠΕ-19Β ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΡΧΙΚΑ ΣΟΧ 1.2020 ΤΕ

9Ρ7ΚΟΚΠΕ-Γ4Σ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΡΧΙΚΑ ΣΟΧ 1.2020 ΤΕ

ANAKOINΩΣΗ ΣΟΧ ΘΕΣΗΣ: 102

6Θ4ΙΟΚΠΕ-55Θ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΡΧΙΚΑ ΣΟΧ 1.2020 ΔΕ

9Η3ΠΟΚΠΕ-Ι0Η ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΡΧΙΚΑ ΣΟΧ 1.2020 ΔΕ