Ανακοίνωση ΣΟΧ3/2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

301 ΠΕ Παιδιάτρων
Ονομαστική Κατάσταση
Πίνακας Απορριπτέων
Πίνακας κατάταξης και Βαθμολογίας
Πίνακας Διοριστέων

302 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Ονομαστική Κατάσταση
Πίνακας Απορριπτέων
Πίνακας κατάταξης και Βαθμολογίας
Πίνακας Διοριστέων

303 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
Ονομαστική Κατάσταση
Πίνακας Απορριπτέων
Πίνακας κατάταξης και Βαθμολογίας
Πίνακας Διοριστέων

304 ΔΕ Μαγείρων
Ονομαστική Κατάσταση
Πίνακας Απορριπτέων
Πίνακας κατάταξης και Βαθμολογίας
Πίνακας Διοριστέων

305 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
Ονομαστική Κατάσταση
Πίνακας Απορριπτέων
Πίνακας κατάταξης και Βαθμολογίας
Πίνακας Διοριστέων